Elektronická požární signalizace (EPS)

Požární signalizace vychází z požadavku požárního posouzení. Mívá zpravidla dvojí základní řešení: dílčí nebo plošné. Dílčí EPS je řešena montáží detektorů v koridorech budov a v nejrizikovějších prostorách. Plošná EPS obsahuje montáž signalizačních zařízení po celé budově. Malé prostory nebo rodinné domy lze kombinovat autonomními hlásiči.

Pro garanci naprosté spolehlivosti dodáváme ústředny a technologie, které zajišťují přenosnou a přehlednou identifikaci každého detektoru samostatně. Signalizační zařízení mají snadné ovládání a implementovanou kontrolu systému, dále umožňují plný archivační záznam činnosti systému včetně výpisu na tiskárnu.